Polityka prywatności​

Inżynieria Ciepła - RODO

25 maja 2018r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Stanowią one gwarancję zabezpieczenia informacji o nas, wzmacniając jednocześnie poziom ochrony naszych danych wrażliwych. 

W Inżynieria Ciepła dokładamy wszelkich starań, aby do minimum ograniczyć przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Zakres w jakim się to odbywa dotyczy niezbędnego minimum, określonego np. w Regulaminie sklepu, czy innych sytuacjach, gdzie dane osobowe służą prawidłowej realizacji określonej usługi. 

Dlatego, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inżynieria Ciepła Sebastian Kazior z siedzibą w Zielonkach, ul. Na Popielówkę 57C/2, 32-087 Zielonki. 
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod adresem e-mail: bok@inzynieriaciepla.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie związanym z bieżącą działalnością Inżynieria Ciepła Sebastian Kazior. 
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: ● rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez Inżynieria Ciepła Sebastian Kazior, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia, (w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy) ● zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, ● realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) ● rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c Rozporządzenia (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) ● oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Inżynieria Ciepła Sebastian Kazior) 
 5. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Ciepła Sebastian Kazior następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom kurierskim 
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. ul. Na Popielówkę 57C/2, 32-087 Zielonki NIP: 7722418758  E-mail: bok@inzynieriaciepla.pl REGON: 383162349. 

www.inzynieriaciepla.pl 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku który może zostać upublicznione na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO). 
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 3. W przypadku, gdy Pan / Pani uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 
 5. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację umów na świadczenie usług przez Inżynieria Ciepła Sebastian Kazior, podobnie jak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.